Tất cả tin tức

ĐÔI NÉT VỀ TOLUENE BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Viết bởi Ánh, Ngày 14/03/2016

Toluene, toluol, hay methylbenzene là một chất lỏng trong suốt, không tan trong nước, mùi đặc trưng của dung môi pha sơn, là một dẫn xuất của Benzene trong đó một nguyên tử Hidro được thay thể...

Đọc thêm