Tất cả tin tức

Natri hidroxit - NaOH

Viết bởi Nguyễn Xuân Ánh, Ngày 12/11/2019

Khái Niệm NaOH Natri hiđroxit (NaOH) Natri hiđroxit hay là hợp chất hiđroxit natri (công thức hóa học thường thấy đó chính là NaOH) hay thường được...

Đọc thêm